Schoolmaatregelen rond Corona

Versie 11 augustus 2020

Algemene lijn voor scholen van onze stichting:
Brengen en halen groep 1 t/m 4-5
De kinderen worden tussen 08.20 en 08.30 op school verwacht.
Ouders houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar.

Groep 1-2A en groep 3: Ouders brengen hun kind naar de nooddeur van het lokaal. Kinderen gaan via de nooddeur naar binnen en maken dus geen gebruik van de hoofdingang. 
Groep 1-2B en groep 4: de kinderen van groep 1-2B en groep 4 worden door hun ouders naar de nooddeur gebracht aan de zijde van het parkeerterrein van de kerk. Kinderen gaan via de nooddeur naar binnen.  
Groep 4-5: de kinderen van groep 4-5 gebruiken de nooddeur naast de gymzaal. 

Alle kinderen wassen direct hun handen bij binnenkomst.

Bent u te laat, belt u dan aan bij de voordeur.

Aan het einde schooldag worden kinderen door hun leerkracht bij de nooddeur naar buiten begeleid en kunnen de kinderen door hun ouders, met inachtneming van 1,5 meter afstand, opgehaald worden. 

Wilt u uw kind bij u houden met brengen en halen? Het is niet de bedoeling dat kinderen voor en na school gaan spelen.

Brengen en halen groep 5 t/m 8
Kinderen van de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Ouders die hun kind brengen nemen afscheid in de straat. Ouders houden ook hier te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar. Ouders komen niet in de school.

De kinderen worden tussen 08.15 uur en 08.25  uur op school verwacht en lopen direct door naar hun klas, zij verzamelen dus niet op het schoolplein! Eenmaal binnen wassen zij direct hun handen. Op het schoolplein is er pleinwacht.

Indien kinderen te laat zijn, moeten ze aanbellen bij de voordeur.

Einde schooldag verlaten de kinderen zelfstandig direct de school en het schoolplein en gaan ze naar huis. U kunt uw kind achter hek aan de straatkant opvangen met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Ook voor deze groepen geldt, dat u uw kind bij u houdt tijdens het brengen en halen.

Het is niet de bedoeling dat de kinderen gaan spelen.

Hygiëne
Op school wordt regelmatig schoongemaakt conform richtlijnen van de GGD. Omwille van de hygiëne mogen er geen materialen en voorwerpen van huis meegenomen worden, behalve eten voor de overblijf en de kleine pauze en een eventuele verpakte traktatie.  Er zal veel aandacht zijn voor persoonlijke hygiëne van leerlingen en medewerkers. 

Evenementen op school
Ons bestuur heeft afspraken gemaakt m.b.t. de organisatie van schoolactiviteiten: school moet heel terughoudend zijn in het organiseren van activiteiten buiten school
 
Verder nog dit:
Leerlingen met Corona gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn én koorts) blijven thuis. Ook indien er in het gezin gezinsleden zijn met klachten én koorts blijft de leerling thuis!