Schoolmaatregelen rond Corona

28 februari 2022


 
Algemene lijn voor scholen van onze stichting:

 

Deurbeleid

Brengen en halen groep 1 t/m 4

Groep 1-2A 1-2B en groep 3: Ouders brengen hun kind naar de deur van het lokaal. Kinderen gaan via de deur naar binnen en maken dus geen gebruik van de hoofdingang. 
Groep 4: de kinderen van groep 4 gaan naar binnen via de hoofdingang

Alle kinderen wassen direct hun handen bij binnenkomst.

Bent u te laat, belt u dan aan bij de voordeur.

Aan het einde schooldag worden kinderen door hun leerkracht bij de deur naar buiten begeleid en kunnen de kinderen door hun ouders opgehaald worden. 

Brengen en halen groep 5 t/m 8
Kinderen van de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Ouders die hun kind brengen nemen afscheid in de straat. 

Eenmaal binnen wassen zij direct hun handen. Op het schoolplein is er pleinwacht.

Indien kinderen te laat zijn, moeten ze aanbellen bij de voordeur.

Einde schooldag verlaten de kinderen zelfstandig direct de school. U kunt uw kind achter hek aan de straatkant opvangen.

Hygiëne
Op school wordt regelmatig schoongemaakt conform richtlijnen van de GGD. Er zal veel aandacht zijn voor persoonlijke hygiëne van leerlingen en medewerkers. 

Thuisblijfregels
Klik hier voor de beslisboom

Doe hier de quarantainecheck.