Medezeggenschapsraad (MR)


Bij wet (WMS) is geregeld dat ouders en leerkrachten mogen meedenken over het beleid. De MR (medezeggenschapsraad) is een mede-zeggenschapsorgaan uitsluitend voor ouders en leerkrachten van Jong Geleerd. De MR is bevoegd met de directie te overleggen over alles wat de school aangaat. Tevens heeft de MR-instemmingsrecht op een aantal belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over het onderwijskundige beleid voor het komende schooljaar. Daarnaast legt de directie een aantal voorgenomen besluiten ter advisering voor aan de MR.

Een overzicht van werkzaamheden van de MR in de afgelopen periode is te vinden in het jaarverslag. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De achterban bestaat uit ouders, leerkrachten en leerlingen.

U kunt contact opnemen met de MR via mr.jonggeleerd@jl.nu.

Jaarverslag MR 2019 kunt u hier downloaden.
Jaarverslag MR 2020 kunt u hier downloaden.