Tussenschoolse opvang


Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen.

Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

De exacte afspraken over het overblijven op onze school vindt u in de specifieke overblijfinformatie.

Aanmelden
Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl.

Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal. Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn.

Coördinator
De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator op Jong Geleerd is Latifa Ahfid. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-38824133 of via e-mailadres jonggeleerd@broodspelen.nl.

Facturatie
Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Eens in de 2 maanden ontvangt u een factuur voor het overblijven (januari, maart, mei, juli, september, november).

Kantoor
Kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 of via  info@broodspelen.nl

Tarief
Het overblijftarief voor 2020 is vastgesteld op € 2,25 per keer.

Geef u op als overblijfkracht!
U kunt ons helpen als u minimaal 1 keer per maand beschikbaar bent van 11.45 uur tot 13.15 uur.  Wij registreren u als vrijwilliger. Dit is noodzakelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. De verklaring kunt u door middel van een toegezonden link aanvragen. De kosten hiervoor worden door Brood en Spelen vergoedt. Daarnaast ontvangt u per overblijf een vrijwilligersvergoeding van 9 Euro. U zoon/dochter mag de dag dat u als vrijwilligers helpt gratis deelnemen aan de overblijf.

Wie kan zich opgeven?
Iedereen van 18 jaar en ouder die betrokken is bij school en het leuk vindt om met kinderen te eten, spelen of een luisterend oor te zijn. Ook vaders of opa’s die het leuk vinden om de kinderen hun voetbalstunts te laten zien zijn van harte welkom.
Wij verwachten geen sportman/vrouw maar wel betrokken aanwezigheid om de kinderen een leuke overblijf te geven.

Hoe kan ik me opgeven?
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door een mail te sturen naar jonggeleerd@broodspelen.nl