Buitenschoolse opvang


De Koekenbieren
Buitenschoolse opvang De Koekenbieren biedt tijdens werkdagen opvang vanaf het einde van de schooldag tot 18:00 uur 's avonds. Ook in de schoolvakanties is de BSO geopend.

Buitenschoolse opvang de Koekenbieren
Haarlemmermeerstraat 2
1165 HJ Halfweg
020-49736800
info@dekoekenbieren.nl

De Berendijk
Buitenschoolse opvang de Dijk is een vertrouwde plaats waar kinderen van 4 tot 12 jaar na school en gedurende de schoolvakanties worden opgevangen. Als de school uit gaat, gaat de vrije tijd in. Wij vangen de kinderen daarom op in een huiselijke sfeer waar kinderen hun vrije tijd op een plezierige manier kunnen doorbrengen.

Kinderdagverblijf De Berendijk
Zwanenburgerdijk 511
1161 NZ Zwanenburg
020-4978643
info@deberendijk.nl