LestijdenSchooltijden groepen 1 t/m 4:
‘s ochtends 8.30-12.00 uur
‘s middags 13.00-15.00 uur
woensdag: 08.30 - 12.15 uur
vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij

Schooltijden groepen 5 t/m 8:
‘s ochtends 8.25-11.55 uur
‘s middags 12.55 - 14.55 uur
woensdag: 08.25 - 12.10 uur