Day a Week School Jong Leren


Wanneer uw kind in de bovenbouw met het dagelijkse schoolwerk en het plus-materiaal nog steeds onvoldoende uitgedaagd wordt op school, kan het zijn dat de school contact met u als ouder(s) opneemt. Wij overleggen dan met u of de Day a Week School passend zou kunnen zijn voor uw kind.
De school selecteert kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van hun creatief denkvermogen, en nadrukkelijk niét op basis van het IQ. Hiervoor is een speciale identificatie- en selectieprocedure beschikbaar. We spreken dan over cognitief talentvolle kinderen met een sterk creatief denkvermogen.
DWS-leerlingen uit de regio waar onze school onder valt, gaan naar locaties in Nieuw-Vennep en Vijfhuizen. Dit aanbod wordt sinds 2019 verzorgd door de Day a Week School Jong Leren. Dit is de eerste DWS die door een schoolbestuur is gerealiseerd in plaats van door een samenwerkingsverband passend onderwijs.
Lees meer over de DWS via: www.dayaweekschool.nl