Sociale veiligheidsprotocol


Inleiding
Binnen scholen van Jong Leren is een veilige leeromgeving. Alle medewerkers, ouders en leerlingen dienen zich correct en respectvol tegenover elkaar te gedragen en maken geen onderscheid op huidskleur, ras, religie of afkomst. Pesten en/of grensoverschrijdend gedrag is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook binnen scholen van Jong Leren. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze scholen serieus willen aanpakken. In het gedragprotocol van de Kanjertraining wordt beschreven hoe we omgaan met grensoverschrijdend en/of pest gedrag.

Het sociale veiligheidsprotocol is opgesteld met als doel:
“Alle kinderen moeten zich op een school van Jong Leren vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen”.

Pedagogisch klimaat en leerkrachten, ouders en leerlingen
Bij de opvoeding in en buiten de school zijn ouders, school en leerkracht betrokken. Ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Ouders moeten weten welke pedagogische doelen de school heeft en welke normen en waarden voor de leerkrachten richtinggevend zijn in de omgang met de leerlingen. Opvoeding is een gedeelde verantwoordelijk voor ouders en school. Het is goed om de verschillende verwachtingspatronen op elkaar af te stemmen, want dit bevordert de ontwikkeling van onze kinderen. Deze pedagogische doelen, normen en waarden komen tot uiting in de schoolafspraken.
Wij verwachten dat ouders een positieve grondhouding hebben naar de school en haar medewerkers. Een probleem kan altijd ontstaan, maar we proberen dit in een zo vroeg mogelijk stadium uit te praten.

Bekijk hier het volledige gedragprotocol.